Politika kakovosti

V podjetju SON d.o.o si prizadevamo, da so naši proizvodi in storitve na področju izdelave komunalne opreme, skladni z zahtevami in pričakovanji kupcev.


Zavezujemo se, da bomo:

• vzdrževali in nenehno izboljševali sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001,
• za vsako leto si bomo postavili merljive letne cilje po procesih in jih interdisciplinarno spremljali in sprotno preverjali uspešnost delovanja in izvajali potrebne preventivne
  in korektivne ukrepe.
• Pri razvoju in izdelavi naših produktov bomo upoštevali zakonodajo in regulativo


Naše dolgoročne usmeritve so:

• Prilagodljivost kupcu
• Visoka zanesljivost
• Visoka kakovost
• Zadovoljni kupci
• Zadovoljni zaposleni


Vinica, 01.06.2017                                                                                                   Direktor: Roman Panjan

Potrebujete vrhunsko komunalno opremo? Pošljite povpraševanje zdaj.
Pridobite ponudbo