Politika kakovosti in varovanja okolja

 

 

V podjetju SON d.o.o si prizadevamo, da so naši proizvodi in storitve na področju izdelave komunalne opreme, skladni z zahtevami in pričakovanji kupcev.

 

 

Zavezujemo se, da bomo:

 

  • vzdrževali in nenehno izboljševali sistem vodenja kakovosti in varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 9001 oziroma 14001, ki bo skladen s kontekstom organizacije
  • za vsako leto si bomo postavili merljive letne cilje po procesih in jih interdisciplinarno spremljali in sprotno preverjali uspešnost delovanja in izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe.
  • pri razvoju in izdelavi naših produktov bomo upoštevali zakonodajo, regulativo in varovanje okolja
  • skrbeli bomo za nenehno spremljanje energentov in skrbeli za zmanjševanje onesnaževanja okolja

 

Naše dolgoročne usmeritve so:

 

  • Prilagodljivost kupcu
  • Visoka zanesljivost
  • Visoka kakovost
  • Zadovoljni kupci
  • Zadovoljni zaposleni
  • Varovanje okolja

 

Politika  je predstavljena na domači strani, razložena zaposlenim, nameščena na vidnem mestu ter zainteresiranim stranem prepoznana na spletni strani podjetja.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Direktorica:

Vinica, 01.04.2022                                                                         Andreja Doltar Panjan                                                       

 

 

 

Potrebujete vrhunsko komunalno opremo? Pošljite povpraševanje zdaj.
Pridobite ponudbo